Tapflo - Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ

V nabídce máme velké množství příslušenství, které umožňuje rozšířit funkce čerpadel Tapflo. Zde nabízíme krátký přehled:

Tlumiče pulzací
Aktivní tlumič pulzací je nejúčinnějším způsobem, jak odstranit tlakové variace na výtlačné straně čerpadla

Systém membránové výstrahy
Tento systém v případě prasknutí membrány okamžitě spustí alarm a vypne čerpadlo

Dávkovací jednotka
Dávkovací jednotka umožňuje nastavit a odčerpání určitého množství kapaliny

Systém hlídání hladiny
Tento důmyslný systém funguje čistě na pneumatické bázi. Lze jej instalovat v jímkách, nádržích či vanách a jeho úkolem je spouštět a vypínat čerpadlo při určité úrovni hladiny.

Pneumatický směšovač
Pneumix plní zároveň funkci dopravního čerpadla a směšovače. Pneumix byl vyvinut zejména pro odvětví barev a inkoustů, v nichž dochází u řady surovin k postupné sedimentaci v sudech či zásobnících a před použitím je třeba je promíchat či smíchat

 

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.

formularz-kontaktowy