Tapflo - Hlídání hladiny

PNEUMATICKÝ SYSTÉM HLÍDÁNÍ HLADINY

Tento důmyslný systém funguje čistě na pneumatické bázi. Lze jej instalovat v jímkách, nádržích či vanách a jeho úkolem je spouštět a vypínat čerpadlo při určité úrovni hladiny. Systém lze, díky absenci elektrických součástí, používat rovněž v místech s rizikem výbuchu.

Čerpání tekutiny z jímky

„Dolní" konec hadice (1) (nebo případně konec prodlužovacího potrubí) se umístí na požadovanou nejnižší úroveň hladiny v jímce a „horní" konec hadice (2) se umístí na úroveň nejvyšší hladiny. Jakmile kapalina dosáhne horní hadice, spustí se čerpadlo, které následně běží, dokud není dosaženo dolního konce hadice. Jde o velmi přesný systém schopný sledovat hladinu s přesností na několik milimetrů.

installation levelcontrol.en

Technické údaje

ROZMĚRY  mm
Řídicí a výstražná jednotka  200 × 200 × 130
K dispozici pro všechna čerpadla Tapflo
Materiál spojovací komory, krytí:
ABS plast (IP 55 nebo IP 65), nebo
nerez AISI 316 (IP 44)

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.

formularz-kontaktowy