Tapflo - Pneumixer

Tapflo Pneumixer

Pneumix byl vyvinut zejména pro odvětví barev a inkoustů, v nichž dochází u řady surovin k postupné sedimentaci v sudech či zásobnících a před použitím je třeba je promíchat či smíchat. To v praxi většinou znamená válení, třepání nebo čerpání do směšovací nádoby. To vše zabírá čas, vzniká odpad a rostou výdaje.

Vyšší produktivita a méně odpadů díky Pneumixu

Pneumix využívá ke směšování přepravní nádobu, v níž je příslušný produkt dodáván, a bezpečně projde jejím plnicím otvorem. Vyšší produktivita díky snížení množství odpadu a menší manipulaci s produktem.

• Odstraňuje problémy spojené s tradičním mícháním
• Není třeba čerpat kapalinu do míchací nádoby
• Žádné míchače ani rotující lopatky
• Plně pneumaticky ovladatelný provoz
• Žádné pohyblivé součásti – k míchání a distribuci slouží čerpadlo
• Různá míra promíchávání
• Nedochází ke střihu
• Nedochází k přimíchávání vzduchu
• Omezená expozice vůči okolnímu prostředí
• Systém míchání v uzavřené nádobě
• Delší životnost a výkonnost produktu
• Vhodné pro nádoby o objemu až 1 000 litrů IBC
• Není třeba provádět úpravy nádoby
• V nabídce varianty vyrobené z nejrůznějších materiálů

Pneumatický míchací systém

Nabízí uzavřený systém nakládání s produktem, omezenou expozici pracovníků a okolního prostředí, minimalizuje riziko vylití a kontaminace. Rizikové, citlivé či těkavé produkty jsou bezpečně chráněny ve svých nádobách. To vše přispívá k čistému a bezpečnému pracovnímu prostředí.

Dávkování a míchání

Systém umožňuje míchání a dávkování produktu podle potřeby, čímž se omezuje potřebný čas, prodlužuje životnost produktu a minimalizuje množství vzniklého odpadu.

Různá míra promíchávání

To znamená, že míchání lze přizpůsobit konkrétnímu produktu či aplikaci.

Bezpečnost

Vzduchem řízená činnost, zcela bez použití elektrické energie.

Materiály a rozměry

Pneumixery nabízíme v provedení z korozivzdorné oceli AISI 316 či PP (polypropylenu). Další materiály na vyžádání. Nabízí se pro čerpadla Tapflo velikostí 1/2" až 2".

pneumix mixing.en

Směšovací režim
Výtlačný ventil je uzavřený a recirkulační ventil otevřený, což umožňuje cirkulaci produktu v nádobě.

pneumix pumping.en

Dopravní režim
Výtlačný ventil je otevřený a recirkulační ventil je částečně otevřený, což umožňuje zároveň promíchání i dopravu produktu z Pneumixu.

About Tapflo. Tapflo Group is an independent, family owned, European manufacturer and global supplier of Air operated diaphragm pumps, centrifugal pumps and other industrial process equipment. Tapflo is represented by own sales offices in 28 countries and by independent distributors in more than 30 countries.

formularz-kontaktowy