All about your flowTM

Verze provedení čerpadel CTS

V nabídce máme dvě provedení: Standardní – průmyslové (CTS I) a hygienické (CTS H):

CTS H s vynikajícími elektrolyticky leštěnými povrchy, ucpávkami schválenými dle FDA, výbornou drsností povrchu a mechanickou pevností, splňuje požadavky potravinářských a sanitárních aplikací.

CTS I z nerezové oceli AISI 316L s chemickou odolností a mechanickou pevností je spolehlivou volbou pro průmyslové použití.

  CTS-H CTS-I
Výrobky certifikované EHEDG
Osvědčení EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group) prokazuje, že návrh čerpadla odpovídá hygienickým směrnicím. Dále jsou certifikované výrobky zkoušeny na schopnost udržovat čistotu.
   
Materiály dle předpisu FDA §21 CFR 177
FDA (Úřad USA pro kontrolu potravin a léků) §21 CFR 177 uvádí polymery, např. pryžové a plastové materiály, které jsou schválené pro zařízení přicházející do styku s potravinami.
STANDARDNÍ  
Zpětná sledovatelnost materiálů EN 10204
Norma EN 10204 uvádí kontrolní list a zajišťuje zpětnou sledovatelnost materiálů používaných v zařízení. Článek 2.1 je obecné prohlášení shody se specifikacemi materiálu, zatímco 3.1 poskytuje konkrétní sledovací záznamy v celém toku šarže v ocelárnách (běžně pouze u kovů přicházejících do styku s produktem).
VOLITELNÉ VOLITELNÉ
Nařízení EC 1935/2004
Toto nařízení EU se vztahuje na veškeré materiály přicházející do styku s potravinami, např. kovové, plastové a pryžové materiály. Vyžaduje, aby byly tyto materiály bezpečné, byly označeny symbolem sklenice a vidličky, aby byly sledovatelné v celém výrobním řetězci (dle výše uvedené normy EN 10204) a byly vyráběny pouze podle doporučených výrobních postupů (GMP).
STANDARDNÍ  
Shoda CE
Výrobek klasifikovaný jako strojní zařízení, který je označen značkou CE, splňuje základní požadavky na zdraví a bezpečnost podle směrnice č. 2006/42/ES O strojním zařízení.
STANDARDNÍ STANDARDNÍ
Směrnice č. 94/9/EC (ATEX)
Zařízení je určeno a schváleno k provozu v prostředích s nebezpečím výbuchu. Zařízení jsou rozdělena do hlavních skupin kategorií, skupin přístrojů a teplotních tříd, aby se definovala jeho vhodnost ve skutečné zóně.   
VOLITELNÉ VOLITELNÉ
CTS H DF-40

CTS I CE-22
 
 

DOWNLOADY PRO SAMONASÁVACÍ ODSTŘEDIVOU ŘADU CTS

Podívejte se na dokumenty, jako jsou brožury, manuály a výkrese. Pro návody v jiných jazycích, klikněte sem, aby jste se dostali na stránku ke stažení

CTS_self_priming_pumps_IOM_english

CTS Self Priming Pumps brochure EN

O společnosti Tapflo. Společnost Tapflo je evropský, nezávislý rodinný výrobce a celosvětový dodavatel vzduchomembránových čerpadel, odstředivých čerpadel a jiných průmyslových technologických zařízení. Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi ve 30 zemích a nezávislými distributory ve více, jak 45 zemích.

formularz-kontaktowy