All about your flowTM

Čerpání prášků

ŘADA ČERPADEL PRO ČERPÁNÍ PRÁŠKŮ – BEZPROBLÉMOVÁ PŘEPRAVA LEHKÝCH PROCESNÍCH PRÁŠKŮ


Membránová čerpadla Tapflo určená k přepravě prášků představují ekonomické a kompaktní řešení. Zastanou stejnou práci jako mnohem složitější a větší práškové systémy. Kompaktní konstrukce umožňuje přenášení jednotky.

Prášková čerpadla jsou modifikací standardních hliníkových typů s povlakem z PTFE. Povlak z PTFE umožňuje efektivní průchod čerpadlem s minimálním odporem.

Jaké druhy prášků lze přepravovat?

Práškové čerpadlo dokáže přepravovat nejrůznější typy procesních prášků, jejichž specifická hmotnost v suchém stavu je v rozmezí 80–720 kg/m³.

Obecně lze říci, že pokud prášek po stisknutí v dlani netvoří hrudky, lze k jeho přepravě s úspěchem použít čerpadlo Tapflo. Mezi běžné prášky patří například sintrovací prášek, saze, pryskyřice a silikony.

Kapacita

Kapacita přepravy prášků se u jednotlivých substancí extrémně liší, závisí zejména na konzistenci, hmotnosti atp.

Konkrétnější informace o kapacitě v rámci vašeho zamýšleného použití získáte od svého lokálního distributora značky Tapflo, nebo prostřednictvím vyplnění dotazníku na tomto webu.

Jak to funguje

Práškové čerpadlo je založeno na standardním vzduchomembránovém čerpadle Tapflo. Prášek se dopravuje pomocí dvou membrán, které střídavě nasávají prášek ze zásobníku (v prvním cyklu) a posílají ho dále do procesu (ve druhém cyklu).

Prášek je od zásobníku až do procesu přepravován v hermeticky uzavřeném systému.

Bezproblémový start

Systém vzduchového sání eliminuje problémy s hromaděním prášku při spuštění čerpadla. Do práškové strany čerpadla se nasává vzduch, čímž se prášek rozptýlí. Proud nasávaného vzduchu lze ručně nastavovat pomocí jehlového ventilu a zajistit tak optimální výkonnost.

Bezpečné ve výbušném prostředí

Prášková čerpadla nesou označení ATEX a smějí být používána v místech s rizikem výbuchu (skupina IIG/IID, kategorie 2).

Složení dílů

DÍL  MODEL: MATERIÁL
Kryt čerpadla  Hliník s povlakem z PTFE
Membrány EPDM (NBR nebo PTFE, na vyžádání)
Ventily

EPDM (NBR, PTFE, AISI 316 nebo PU, na vyžádání)

Materiál vstupu/výstupu Korozivzdorná ocel AISI 316L
Vstupní/výstupní přípojky

TXP220:závity 1 1/2" BSP (NPT na vyžádání)
TXP420:závity 2" BSP (NPT na vyžádání)

Ochrana proti výbuchu Označení ATEX v souladu se skupinou IIG (plyn)/IID, kategorie 2


     

parts powderpump.en

A complete air induction system is included with all powder pumps:
1) Process powder
2) Valve ball
3) Diaphragm
4) Non return valve
5) Needle valve
6) Air induction line

O společnosti Tapflo. Společnost Tapflo je evropský, nezávislý rodinný výrobce a celosvětový dodavatel vzduchomembránových čerpadel, odstředivých čerpadel a jiných průmyslových technologických zařízení. Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi ve 30 zemích a nezávislými distributory ve více, jak 45 zemích.

formularz-kontaktowy