All about your flowTM

Příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ

V nabídce máme velké množství příslušenství, které umožňuje rozšířit funkce čerpadel Tapflo. Zde nabízíme krátký přehled:

Tlumiče pulzací
Aktivní tlumič pulzací je nejúčinnějším způsobem, jak odstranit tlakové variace na výtlačné straně čerpadla

Systém membránové výstrahy
Tento systém v případě prasknutí membrány okamžitě spustí alarm a vypne čerpadlo

Dávkovací jednotka
Dávkovací jednotka umožňuje nastavit a odčerpání určitého množství kapaliny

Systém hlídání hladiny
Tento důmyslný systém funguje čistě na pneumatické bázi. Lze jej instalovat v jímkách, nádržích či vanách a jeho úkolem je spouštět a vypínat čerpadlo při určité úrovni hladiny.

Pneumatický směšovač
Pneumix plní zároveň funkci dopravního čerpadla a směšovače. Pneumix byl vyvinut zejména pro odvětví barev a inkoustů, v nichž dochází u řady surovin k postupné sedimentaci v sudech či zásobnících a před použitím je třeba je promíchat či smíchat

 

O společnosti Tapflo. Společnost Tapflo je evropský, nezávislý rodinný výrobce a celosvětový dodavatel vzduchomembránových čerpadel, odstředivých čerpadel a jiných průmyslových technologických zařízení. Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi ve 30 zemích a nezávislými distributory ve více, jak 45 zemích.

formularz-kontaktowy