All about your flowTM

Pneumixer

Tapflo Pneumixer

Pneumix byl vyvinut zejména pro odvětví barev a inkoustů, v nichž dochází u řady surovin k postupné sedimentaci v sudech či zásobnících a před použitím je třeba je promíchat či smíchat. To v praxi většinou znamená válení, třepání nebo čerpání do směšovací nádoby. To vše zabírá čas, vzniká odpad a rostou výdaje.

Vyšší produktivita a méně odpadů díky Pneumixu

Pneumix využívá ke směšování přepravní nádobu, v níž je příslušný produkt dodáván, a bezpečně projde jejím plnicím otvorem. Vyšší produktivita díky snížení množství odpadu a menší manipulaci s produktem.

• Odstraňuje problémy spojené s tradičním mícháním
• Není třeba čerpat kapalinu do míchací nádoby
• Žádné míchače ani rotující lopatky
• Plně pneumaticky ovladatelný provoz
• Žádné pohyblivé součásti – k míchání a distribuci slouží čerpadlo
• Různá míra promíchávání
• Nedochází ke střihu
• Nedochází k přimíchávání vzduchu
• Omezená expozice vůči okolnímu prostředí
• Systém míchání v uzavřené nádobě
• Delší životnost a výkonnost produktu
• Vhodné pro nádoby o objemu až 1 000 litrů IBC
• Není třeba provádět úpravy nádoby
• V nabídce varianty vyrobené z nejrůznějších materiálů

Pneumatický míchací systém

Nabízí uzavřený systém nakládání s produktem, omezenou expozici pracovníků a okolního prostředí, minimalizuje riziko vylití a kontaminace. Rizikové, citlivé či těkavé produkty jsou bezpečně chráněny ve svých nádobách. To vše přispívá k čistému a bezpečnému pracovnímu prostředí.

Dávkování a míchání

Systém umožňuje míchání a dávkování produktu podle potřeby, čímž se omezuje potřebný čas, prodlužuje životnost produktu a minimalizuje množství vzniklého odpadu.

Různá míra promíchávání

To znamená, že míchání lze přizpůsobit konkrétnímu produktu či aplikaci.

Bezpečnost

Vzduchem řízená činnost, zcela bez použití elektrické energie.

Materiály a rozměry

Pneumixery nabízíme v provedení z korozivzdorné oceli AISI 316 či PP (polypropylenu). Další materiály na vyžádání. Nabízí se pro čerpadla Tapflo velikostí 1/2" až 2".

pneumix mixing.en

Směšovací režim
Výtlačný ventil je uzavřený a recirkulační ventil otevřený, což umožňuje cirkulaci produktu v nádobě.

pneumix pumping.en

Dopravní režim
Výtlačný ventil je otevřený a recirkulační ventil je částečně otevřený, což umožňuje zároveň promíchání i dopravu produktu z Pneumixu.

O společnosti Tapflo. Společnost Tapflo je evropský, nezávislý rodinný výrobce a celosvětový dodavatel vzduchomembránových čerpadel, odstředivých čerpadel a jiných průmyslových technologických zařízení. Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi ve 30 zemích a nezávislými distributory ve více, jak 45 zemích.

formularz-kontaktowy