All about your flowTM

Princip fungování

JAK FUNGUJÍ MEMBRÁNOVÁ ČERPADLA TAPFLO

Membránová čerpadla Tapflo jsou poháněna stlačeným vzduchem. Dvě membrány propojené táhlem se střídavě pohybují tam a zpět. Jsou poháněny střídavým natlakováváním komor za membránami pomocí automatického vzduchového ventilu.

  • Cyklus sání

  • Sání (1)
    Jedna z membrán je tažena od stěny čerpadla a vytváří podtlak.
  • Výtlak (2)
    Druhá membrána zároveň přenáší tlak na kapalinu v těle čerpadla a tlačí ji směrem k výtlačnému otvoru. V rámci každého z cyklů je tlak vzduchu na zadní straně vytlačující membrány rovný výtlačnému tlaku na straně zaplněné kapalinou. Membránová čerpadla Tapflo mohou tudíž pracovat i proti uzavřenému ventilu na výtlačné straně, aniž by to mělo nepříznivý dopad na životnost membrán.
working principle.en
 

O společnosti Tapflo. Společnost Tapflo je evropský, nezávislý rodinný výrobce a celosvětový dodavatel vzduchomembránových čerpadel, odstředivých čerpadel a jiných průmyslových technologických zařízení. Společnost Tapflo je celosvětově zastoupena vlastními společnostmi ve 30 zemích a nezávislými distributory ve více, jak 45 zemích.

formularz-kontaktowy